من هیچ وقت نمیخواستم که بروسلی بعدی باشم ، من میخواستم اولین جکی چان باشم
جکی چان
رزمی‌کار حرفه‌ای و ستاره سینما

 

u04-27-7-1400