شجاع باش. این یکی از معدود مکان های خلوت است.

(وقتی به اندازه کافی شجاع باشی دیگه حرفای دیگران مهم نیست.

با شجاع بودن به خودت و خواسته هات اهمیت میدی.

آنیتا رودیک

 

uc03-26-7-400