زندگی هر چقدر هم بد به نظر برسد، باز هم کاری وجود دارد که می‌توانی انجام دهی و در آن موفق شوی

” استیون‌ هاوکینگ (فیزیکدان و دانشمند برجسته انگلیسی)”

.

u03-24-8-400