هیچ چیز غیرممکن (impossible) نیست، این کلمه خودش می‌گوید من ممکن هستم (I’m possible).
.

اُدری هپبورن (بازیگر و فعال امور انسان‌دوستانه)