هیچ وقت رنگین کمان را نمی‌بینی اگر به پایین نگاه کنی.

“چارلی چاپلین – بازیگر مشهور”

.

uc03-20-8-400